Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required

HM-PATRIA

A+ R A-

O nama

E-mail Ispis PDF
Tvrtka HM-PATRIA d.o.o. osnovana je 1994. godine te uspješno posluje ve? više od dvadeset godina. Nakon godina rada, rasta, stjecanja ugleda na trištu i poslovnih uspjeha, danas se moemo pohvaliti respektabilnom tvrtkom od stotinjak djelatnika s dugogodišnjim iskustvom u gra?evinarstvu. Tvrtka HM-PATRIA d.o.o. izvodi gra?evinske radove niskogradnje (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektroenergetika, šetnice, iskope , nasipe i drugo), te radove visokogradnje, izgradnja, adaptacije, rekonstrukcija i dogradnja objekata. Tvrtka se bavi i uslugama transporta i prijevoza tereta, utovarom i istovarom pomo?u auto-dizalica i raspolae najsuvremenijom gra?evinskom mehanizacijom i opremom, te velikim voznim i strojnim parkom, od preko 20 slubenih vozila me?u kojima su i šleper, kamion, 2 bagera i 4 autodizalice od 20 do 40 tona, te ostala dostavna vozila, strojevi i oprema. Sjedište tvrtke nalazi se u Zagrebu, na adresi Oboj 47, a skladišta se nalaze na izdvojenim lokacijama u Zagrebu. HM-PATRIA posjeduje dobru tehni?ku opremljenost, a sav alat, gra?evinske strojeve, teretna motorna vozila, dizalice, kranovi i sredstva kojima se koristi pri realizaciji usluge gra?enja je 100% u vlasništvu tvrtke.
HM-PATRIA danas raspolae velikim brojem stru?nih kadrova i najsuvremenijom mehanizacijom. Navedena stru?nost, kvalitetan i iskusan stru?ni inenjerski i administrativni kadar i suvremena oprema omogu?avaju kvalitetno izvo?enje gra?evinsko-obrtni?kih radova, a sami radovi koji se nalaze širom Republike Hrvatske stoje kao potvrda kvalitete i stru?nosti tvrtke.
Radove izvodimo za razne privatne i javne investitore po cijeloj Republici Hrvatskoj, a u zadnjih nekoliko godina orijentirali smo se za radove koje putem javne nabave izvodimo za javne Investitore – Grad Zagreb, razna ministarstva RH.
U nastavku donosimo neke zna?ajnije referentne Investitore i objekte na kojima smo izvodili radove ili ih u cijelosti izveli:

GRAD ZAGREB, Trg S. Radi?a 1, Zagreb

Adaptacija prostora za potrebe DV LEPTIR, PO upa Svih Svetih (2012.-2013.)

Gradnja objekta MS „Kupine?ki Kraljevec I“, Mrakov breg bb (2012.-2013.)

OŠ GRA?ANI, I. faza sanacije objekta (2012.-2013.)

IV. etapa izgradnje objekta Dobrovoljnog vatrogasnog društva i Mjesne samouprave Vrap?e-jug + DODATNI RADOVI (2012.-2013.)

OŠ PETRA ZRINSKOG, sanacija krova i pro?elja – I. faza (2012.-2013.)

Sanacija uli?nog pro?elja – HEBRANGOVA 6 (2015.)

Ure?enje pro?elja – GORNJE PREKRIJE 51 (2015.)

Izvedba nove plinske kotlovnice u dvorištu objekta Dje?jeg vrti?a Izvor (2013.)

BASARI?EKOVA 11 – sanacija pro?elja i krova (2013.-2014.)

Dogradnja i adaptacija OŠ PAVLEKA MIŠKINE, Zagreb, Sv. Duh 24 + Dodatni radovi (2013.-2014.)

Gra?evinski radovi na rekonstrukciji OŠ PAVLEKA MIŠKINE, Zagreb, Sv. Duh 24 (2015.)

Sanacija kanalizacije i ure?enje svla?ionica, III. GIMNAZIJAu Zagrebu, Kušlanova 52 (2014.)

I. faza sanacije instalacije jake i slabe struje i rasvjete u Osnovnoj školi Dobriše Cesari?a (2015.)

Rekonstrukcija i nadogradnja OŠ ODRA, ?a?ka 5, 10020 Zagreb (2016.)

HEP-PROIZVODNJA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (2011.)

Izvedba poarnih sektora u Pogonu TE-TO Zagreb prema Procjeni ugroenosti od poara i tehnološke eksplozije – gra?evinsko obrtni?ki radovi

ZAGREBA?KI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb (2011.)

Sanacija objekata dje?jeg vrti?a Medo Brundo

TEHNI?KI MUZEJ, Savska cesta 18, 10000 Zagreb (2011.)

Sanacija kosog krova dvorišne zgrade u Savskoj cesti 16

VETERINARSKI FAKULTET SVEU?ILIŠTA U ZAGREBU, Heinzelova 55, 10000 Zagreb (2011.-2012.)

Rekonstrukcija pomo?ne gra?evine za potrebe Klinike za zarazne bolesti s izolacijskom jedinicom – III faza – armirano betonski radovi + Dodatni radovi

ZAGREBA?KI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb (2012.-2013.)

Izvo?enje radova na ure?enju mjesne samouprave, omladinskog centra i zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama + Dodatni radovi

Osim Investitorskih projekata izveli smo i nekoliko vlastitih projekata:
Izgradnja stambene gra?evine u Zagrebu, Bijenik 149 (2007. vrijednost cca. 4.500.000,00 kn)
Izgradnja zgrada „A“ i „B“ sa po 9 apartmana na otoku Pagu – Novalja (2008. vrijednost cca. 10.000.000,00 kn)
Stambeni objekt sa 18 stanova, III. Petruševec bb, k.?. 2979, k.o. itnjak (2010. vrijednost cca. 10.000.000,00 kn)
No, naša prednost nisu radovi koje smo ve? napravili, ve? novi projekti kojima nam ukazuju povjerenje mnogi novi i stari doma?i investitori. Kvaliteta izrade i usluge naše su najve?e prednosti i zahvaljuju?i njima HM-PATRIA uiva dobar ugled na podru?ju cijele Republike Hrvatske.

Profil tvrtke

Kooperanti

Iznajmljeno