Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required

HM-PATRIA

A+ R A-

Reference

E-mail Ispis PDF

 

Grad Zagreb - Gradski ured za obrazovanje i šport, Zagreb
Izvo?enje radova na rekonstrukciji i plinifikaciji kotlovnice u objektu Dje?jeg vrti?a IVANE BRLI? MAURANI?, Zagreb, Cerska bb (2001.)
Sanacija prozora na športskoj dvorani O.Š. „Julija Klovi?a“, Zagreb, Nova cesta 133
Izvedba radova dogradnje sustava vatrodojave objekta Dom sportova „Zagreb“, Zagreb, Trg sportova 11 (2001.)
Sanacija krova nad športskom dvoranom Kugla?kog kluba „MEDVEŠ?AK-DISPOMED“, Zagreb, Kranj?evi?eva 2 (2001.)
Sanacija sanitarnog ?vora na objektu Dom sportova „Zagreb“, Zagreb, Trg sportova 1
Gra?evinsko-obrtni?ki radovi na sanaciji dijela krova na objektu O.Š. Granešina (2002.)
Sanacija ravnog krova ambulante i prostorije osoblja bazena ŠRC „ŠALATA“ (2002.)
Izvo?enje gra?evinsko-obrtni?kih radova na popravku krova u Školi za cestovni promet
Sanacija ravnog neprohodnog krova, unutarnjih drvenih stijena, te izmjena dijela stolarije bravarijom na objektu DV „SIGET“, Zagreb, PO Aleja pomoraca (2006.)
Sanacija procurijevanja kupaonice u centralnom objektu DV „JABUKA“ Zagreb,Trnava bb
 
HP – HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, Juriši?eva 13
Izvo?enje radova na ure?enju dijela podruma zgrade HP d.d., Zagreb, Juriši?eva 13 (2002.)
Izvo?enje radova na izgradnji kosog krovišta na objektu Poštanskog ureda 10410 Velika Gorica, PS Zagreb (2005.)
Sveu?ulišni ra?unski centar SRCE i Hrvatska akademska istraiva?ka mrea CARNet
Izvo?enje radova grijanja, ventilacije i klimatizacije na ure?enju centralnog prostora 2. kata zgrade Sveu?ilišnog ra?unskog centra, Zagreb, Marohni?eva bb, 2.faza rekonstrukcije (`02)
 
MINISTARSTVO OBRANE RH, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV
Rekonstrukcija toplinske stanice u vojarni HVU, Zagreb (2002.)
 
DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD, Zagreb, Prilaz baruna Filipovi?a 11
Kompletna instalacija ravnog neprohodnog krova – prizemni dio sjevernog krila zgrade zdravstvene stanice „NOVA CESTA“ (2002.)
 
DOM ZA STARIJE I NEMO?NE OSOBE DUBRAVA – ZAGREB, 10040 Zagreb, Milovana Gavazzija 26
Izvo?enje radova na gra?evnoj stolariji (2002.)
Izvo?enje radova na elektroinstalacijama i vodoinstalacijama (2002.)
Sanacija ravnih krovova (2003.)
Sanacija dijela instalacija centralnog grijanja, kotlovnice i vodovoda (2003.)
TD Trnice Zagreb d.o.o., Zagreb, Dolac 2
Izvo?enje radova na zamjeni energenata za centralno grijanje na trnici Trešnjevka
Izvo?enje instalacije za zaštitu od munje na trnici Dubrava, Zagreb (2003.)
 
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Zagreb, Prisavlje 3
Remont i AKZ rashladnih tornjeva u objektima B 50, HRT Centar Split i HRT Centar Rijeka (2003.)
 
MINISTARSTVO PRAVOSU?A, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, Zagreb, Republike Austrije 14
Adaptacija sanitarnih ?vorova i izmjena kotlova za centralno grijanje u zgradi upanijskog suda u Zagrebu (2003.)
 
ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d., Pula, Flacijusova 1, p.p. 114
Izvo?enje gra?evinskih, obrtni?kih i instalaterskih radova na gra?enju kotlovnice, vanjskog spremnika goriva, toplovoda i rekonstrukcije podstanica (2003.)
 
?URKIN d.o.o., Bra?e Graner 1, 40000 ?akovec
Izvo?enje gra?evinsko-obrtni?kih radova u objektu HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb, Juriši?eva 4kak
Izvo?enje radova nad preure?enjem objekta Mjesne samouprave Maksimir, Barutanski breg 5, Gradska ?etvrt Maksimir (2004.)
Izvo?enje 2. etape radova nad obnovom prostora Mjesne samouprave Rumarinka, Rumarinka 21, Gradska ?etvrt Maksimir
 
OŠ ANTUNA AUGUSTIN?I?A, Zapreši?, Vladimira Nazora 2a
Izvo?enje radova na izgradnji kotlovnice (2004.)
 
KLINI?KA BOLNICA „MERKUR“, Zagreb, Zaj?eva 19
Izvo?enje radova na adaptaciji i rekonstrukciji angiografske sale Klini?kog zavoda za dijagnosti?ku i intervencijsku radiologiju Klini?ke bolnice „Merkur“ (2005.)
Izvo?enje vodoinstalaterskih i kanalizacijskih radova, te sanacija krovišta iznad angiografije (2005.)
 
ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA, Zagreb, Maksimirski perivoj bb
Izvo?enje bravarskih radova vezanih za investicijsko i ve?e redovno odravanje tijekom 2005. godine
 
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE, CARINSKA UPRAVA, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4a
Izvo?enje gra?evinsko-obrtni?kih i instalaterskih radova kao i unutarnje ure?enje na rekonstrukciji dvorane na IV. katu Carinarnice Zagreb (2005.)? 
Adaptacija prostora knjinice (2005.)
 
FINANCIJSKA AGENCIJA, Zagreb, Koturaška 43
Gra?evinsko-obrtni?ki radovi na ure?enju poslovnog prostora FINA-e, I. kat, Ulica grada Vukovara 72 (2006.)
 
ING-GRAD d.o.o., Zagreb, Kalinovica 3
Dogradnja OŠ Ante Kova?i?a u Zagrebu, lokacija Špansko (2006.)
Izvo?enje gra?evinsko-obrtni?kih radova u sklopu adaptacije svla?ionica i sanitarija PRIRODOSLOVNE ŠKOLE VLADIMIRA PRELOGA, Vukovarska ul. 269 u Zagrebu (2007.)
 
EL-IZ d.o.o., Zagreb, Dragani?i 2B
Izvo?ene gra?evinsko-obrtni?kih radova na izgradnji stambenih gra?evina oznake G-3, G-4, G-5 i G-6 u ROH-BAU sistemu, Zagreb, Ulica sv. Roka bb – Jakuševac (2006.)
Izvo?enje elektroinstalaterskih radova na stambenim gra?evinama oznake G-5 i G-6, Zagreb, Ulica sv. Roka bb – Jakuševac (2006.)
 
OMGRAD d.o.o., 10291 Prigorje Brdove?ko, Vatrogasna 12A
Izvo?enje dijela betonskih radova na izgradnji stambeno-poslovne zgrade na glavnom gradskom trgu u Zapreši?u (2007.)
 
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB, Zagreb, Perkov?eva 3
Gra?evinski i obrtni?ki radovi na dogradnji i ure?enju arhive (2007.)
Izvo?enje radova na krovu – zamjena krovnih prozora (2007.)
Ugradnja garderobnih ormara (2007.)
Izmjena krovnih prozora – 15 kom (2008.)
Ure?enje dvorišta (2008.)
 
AKROPOLIS d.o.o., 21000 Split, Smiljani?eva 2
Izvo?enje zidarskih, tesarskih i betonskih radova na stambeno-gospodarskim subjektima u Velikom Polju, Zagreb (2007.)
 
HM-PATRIA d.o.o. (vlastita investicija)
Izgradnja stambene gra?evine u Zagrebu, Bijenik 149 (2007.)
Izgradnja zgrada „A“ i „B“ sa po 9 apartmana na otoku Pagu – Novalja (2008.)
Izgradnja zgrade sa 17 stanova u Petruševcu, Zagreb (u tijeku)

Profil tvrtke

Kooperanti

Iznajmljeno